Profil Pejabat

Hj. Siti Maryam. S.Pi.

Hj. Siti Maryam. S.Pi.

NIP : 19691231 199203 2 075
Jabatan: Kepala Seksi Akses Pasar dan Promosi Bidang: Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan…
Ir. Lalu Hamdi, M.Si

Ir. Lalu Hamdi, M.Si

NIP : 196612311990031100
Jabatan: Kepala Dinas Email: laluhamdi2002@gmail.com No-Telp: 081917245829
Syaifuddin Zuhri, S.Pi

Syaifuddin Zuhri, S.Pi

NIP : 19700606 199903 1 011
Jabatan: Kepala Seksi Bina Mutu, Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan Bidang: Bidang Penguatan Daya Saing…
X